jQuery ztree文件夹树形结构菜单插件

jQuery ztree文件夹树形结构菜单插件-精品资源网
jQuery ztree文件夹树形结构菜单插件
此内容为付费资源,请付费后查看
57
限时特惠
99
付费资源

jQuery ztree文件夹树形结构菜单插件

基于jQuery制作的ztree多层文件夹树形结构菜单插件,支持点击收缩展开子菜单和关键词搜索筛选功能。

js代码

<script src=\"js/jquery.min.js\"></script>
<script src=\"js/jquery-migrate-1.2.1.js\" type=\"text/javascript\"></script>
<script src=\"js/jquery.ztree.all-3.5.min.js\" type=\"text/javascript\"></script>
<script src=\"js/jquery.ztree.exhide-3.5.min.js\" type=\"text/javascript\"></script>
<script src=\"bootstrap.min.js\"></script>
<script src=\"MtrSearchZTree.js\" type=\"text/javascript\"></script>
<script>
	// zTree 的参数配置,深入使用请参考 API 文档(setting 配置详解)
	var setting = {};
	// zTree 的数据属性,深入使用请参考 API 文档(zTreeNode 节点数据详解)
	var zNodes = [{
			name: \"test1\",
			open: true,
			children: [{
				name: \"test1_1\"
			}, {
				name: \"test1_2\"
			}, {
				name: \"test1\",
				open: true,
				children: [{
					name: \"asdf\"
				}, {
					name: \"vrsa\"
				}]
			}]
		},
		{
			name: \"test2\",
			open: true,
			children: [{
				name: \"test2_1\"
			}, {
				name: \"test2_2\"
			}]
		}
	];
	$.fn.zTree.init($(\"#tree\"), setting, zNodes);
	$.fn.zTree.init($(\"#stree\"), setting, zNodes);

	new  MtrSearchZTree();
</script>

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞198 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容