jQuery仿手机微信支付输入密码界面效果

jQuery仿手机微信支付输入密码界面效果-精品资源网
jQuery仿手机微信支付输入密码界面效果
此内容为付费资源,请付费后查看
49
限时特惠
99
付费资源

jQuery仿手机微信支付输入密码界面效果

jQuery仿手机微信支付输入密码界面效果,与微信支付密码输入简直一模板一样,浮动弹出数字键盘输入密码完成支付。

js代码

	<script type=\"text/javascript\">
	$(function(){
		//出现浮动层
		$(\".ljzf_but\").click(function(){
			$(\".ftc_wzsf\").show();
		});
		//关闭浮动
		$(\".close\").click(function(){
			$(\".ftc_wzsf\").hide();
			$(\".mm_box li\").removeClass(\"mmdd\");
			$(\".mm_box li\").attr(\"data\",\"\");
			i = 0;
		});
			//数字显示隐藏
		$(\".xiaq_tb\").click(function(){
			$(\".numb_box\").slideUp(500);
		});
		$(\".mm_box\").click(function(){
			$(\".numb_box\").slideDown(500);
		});
			//----
		var i = 0;
		$(\".nub_ggg li .zf_num\").click(function(){
				
			if(i<6){
				$(\".mm_box li\").eq(i).addClass(\"mmdd\");
				$(\".mm_box li\").eq(i).attr(\"data\",$(this).text());
				i++
				if (i==6) {
				  setTimeout(function(){
					var data = \"\";
						$(\".mm_box li\").each(function(){
						data += $(this).attr(\"data\");
					});
					alert(\"支付成功\"+data);
				  },100);
				};
			} 
		});
			
		$(\".nub_ggg li .zf_del\").click(function(){
			if(i>0){
				i--
				$(\".mm_box li\").eq(i).removeClass(\"mmdd\");
				$(\".mm_box li\").eq(i).attr(\"data\",\"\");
			}
		});
	
		$(\".nub_ggg li .zf_empty\").click(function(){
			$(\".mm_box li\").removeClass(\"mmdd\");
			$(\".mm_box li\").attr(\"data\",\"\");
			i = 0;
		});
		 
	});
</script>

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞123 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容